டார்க் கிளவுட் கவர் Candlestick Pattern Tamil

டார்க் கிளவுட் கவர் என்றால் என்ன?

டார்க் கிளவுட் கவர்
டார்க் கிளவுட் கவர்

 டார்க் க்ளவுட் கவர் என்பது ஒரு பியர்ஷ் ரிவர்சல் மெழுகுவர்த்தியின் வடிவமாகும், இதில் கீழ் மெழுகுவர்த்தி (பொதுவாகக் கருப்பு அல்லது சிவப்பு) மேலே உள்ள மெழுகுவர்த்தியின் (பொதுவாக வெள்ளை அல்லது பச்சை) மேலே திறந்து, பின்னர் மேல் மெழுகுவர்த்தியின் நடுப்பகுதிக்கு கீழே மூடப்படும். கீழே உள்ள வீடியோவைப் பார்த்து நீங்கள் மேலும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

 ஒருசில முக்கிய குறிப்புகள்:

டார்க் கிளவுட் கவர் என்பது ஒரு மெழுகுவர்த்தி வடிவமாகும், இது பங்கு சந்தையில் உச்சத்திலிருந்து சரிவை நோக்கிப் பயணிக்கும் விலை மற்றதினை காட்டுவதாகும்.

இந்தப் பேட்டர்ன் ஒரு கரடி(சிவப்பு or Down Candlestick) மெழுகுவர்த்தியால் ஆனது, அது மேலே திறக்கும் ஆனால் முந்தைய புல்லிஷ் மெழுகுவர்த்தியின் நடுப்பகுதிக்கு கீழே மூடப்படும்.

படத்தில் இருப்பதுபோலச் சிவப்பு மற்றும் பச்சை Candels பெரியதாக இருக்க வேண்டும், அப்போது தான் இந்த Dark Cloud Cover Candlestick Pattern கிடைக்கும்

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post